راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۰

1524 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه دوم )

 طرح درس

1524 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه دوم )

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس  آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه دوم )

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس:  آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه دوم )

اهداف :

با نقش دانش شیمی در کشاورزی و تولید آمونیاک به‌عنوان کود موردنیاز  و مهم گیاهان آشنا شود.

- بااهمیت دانش شیمی در کشاورزی و تهیه کودها آشنا شود.

 -با مفهوم ثابت تعادل آشنا شود رابطه‌ی مقدار آن با میزان پیشرفت واکنش را بداند.

 -با اصل لوشاتلیه آشنا شود.

 - تأثیر تغییرات غلظت بر جابجایی تعادل شیمیایی را بداند و با کاربرد اصل لوشاتلیه برای توجیه آن آشنا شود.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1523 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﻲ مولکول آلی

 طرح درس

1523 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﻲ مولکول آلی

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﻲ مولکول آلی

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﻲ مولکول آلی

اهداف :

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺗﺪرﻳﺲ بدانند 1-شیمی‌دان‌ها ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺘﺰ می‌کنند؟

2-شیمی‌دان‌ها در ﺳﻨﺘﺰ مواد آلی چه عواملی را در نظر می‌گیرند؟

دانش‌آموز ﺑﺎﻳﺪ:

 ﭘﻲ ﺑﺒﺮد گروه‌های ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻨﺘﺰ مولکول‌های آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1522 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس تغییر حجم سامانه در تعادل‌های گازی

 طرح درس

1522 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس تغییر حجم سامانه در تعادل‌های گازی

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس تغییر حجم سامانه در تعادل‌های گازی

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: تغییر حجم سامانه در تعادل‌های گازی

اهداف :

دانش‌آموز با تغییر حجم سامانه در تعادل گازی آشنا می‌شود

دانش‌آموز بتواند اثر تغییر حجم سامانه در تعادل گازی را توضیح دهد. بتواند فشار را در تعادل‌های گازی مختلف توضیح دهد. بتوانند افزایش فشار بر یک واکنش تعادلی با شمار مول گازی برابر در دو سوی معادله را توجیه کند. بتواند واکنش‌های تعادلی که مواد شرکت‌کننده گازی نباشند اثر فشار و حجم را توجیه کند

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :شش صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1521 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ساخت بطری آب (نمونه سوم )

 طرح درس

1521 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ساخت بطری آب (نمونه سوم )

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ساخت بطری آب (نمونه سوم )

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: ساخت بطری آب (نمونه سوم )

اهداف :

 

ساخت بطری آب

آشنا شدن دانش‌آموزان با:

1-ارزش و اهمیت پلاستیک‌ها         2- ویژگی‌های پلاستیک‌ها

3-واکنش تهیه ترفتالیک اسید          4-واکنش تهیه اتیلن گلیکول

5- واکنش سنتز پلی‌اتیلن ترفتالات(PET) 6- راههای بازیافت مواد پلاستیکی

7- روش‌ها و واکنش‌های تهیه متانول برای بازیافت PET

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1520 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس گروه عاملی، کلید سنتز مولکول آلی

 طرح درس

1520 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس گروه عاملی، کلید سنتز مولکول آلی

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس گروه عاملی، کلید سنتز مولکول آلی

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: گروه عاملی، کلید سنتز مولکول آلی

اهداف :

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ گروه‌های ﻋﺎﻣﻠﻲ در مولکول‌های آﻟﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮاد آلی

آﺷﻨﺎ ﺷﺪن دانش‌آموزان ﺑﺎ:

          انواع گروه‌های ﻋﺎﻣﻠﻲ در مولکول‌های آﻟﻲ 

          ﺷﺮاﻳﻂ گروه‌های ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﻣﺎده آﻟﻲ و ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺎده آﻟﻲ

          ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﻨﺘﺰ برخی پلاستیک‌ها افشانه‌ها حلال‌های آﻟﻲ

          ﮔﺎز اﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی صنایع ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :شش صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif