راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۰

1826 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس واکنش استری شدن و پلی آمیدها

 طرح درس

1826 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس واکنش استری شدن و پلی آمیدها

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس  واکنش استری شدن و پلی آمیدها

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس:  واکنش استری شدن و پلی آمیدها

اهداف :

 

آشنا شدن با پلی آمیدها و پلیمر سبز و همچنین واکنش استری شدن

آشنا شدن دانش آموزان با:

- آشنایی دانش آموز با الکل ها و اسیدهای آلی

- عوامل موثردرانحلال پذیری الکل ها و اسیدهای آلی

- واکنش استری شدن

- آشنایی با پلی آمیدها

- آشنایی با پلیمرهای تخریب پذیر و ماندگار

- پلیمرسبز

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :پنج صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1825 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس استری شدن

 طرح درس

1825 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس استری شدن

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس  استری شدن

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس:  استری شدن

اهداف :

آشنایی با استر و پلی استر

- ساختار استر و گروه عاملی آن

- روش تهیه استر

- نامگذاری استر

- تشخیص اسید و الکل سازنده استر

- نحوه تشکیل پلی استر

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :پنج صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1824 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس اسیدها و الکلها (نمونه دوم )

 طرح درس

1824 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس اسیدها و الکلها (نمونه دوم )

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس اسیدها و الکلها (نمونه دوم )

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس: اسیدها و الکلها (نمونه دوم )

اهداف :

آشنایی با الکل ها و اسیدها

1 - ساختار کلی الکل ها و اسیدها

2 - نامگذاری الکل ها و اسیدهای راست زنجیر

3- جاذبه ی بین مولکولی در الکل ها و اسیدها

 انحلال پذیری الکل ها و اسیدها در آب

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :پنج صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1823 - طرح درس ملی شیمی یازدهم صفحات ۱۰۹ الی ۱۲۱

 طرح درس

1823 - طرح درس ملی شیمی یازدهم صفحات ۱۰۹ الی ۱۲۱

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس صفحات ۱۰۹ الی ۱۲۱

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس: صفحات ۱۰۹ الی ۱۲۱

اهداف :

آشنایی فراگیران با الکل ها، اسیدها، استرها، پلی آمیدها ها،  پلیمرها و پلیمر سبز

* فراگیران با ساختار و ویژگی های الکل ها و اسید ها آشنا شوند.

* فراگیران با واکنش استری شدن و تشکیل پلی استر ها آشنا شوند.

* فراگیران با ساختار، ویژگی، کاربرد و نحوه تولید پلی آمید ها آشنا شوند.

* فراگیران با پلیمر ها آشنا شوند.

* فراگیران با ویژگی‌ها، نحوه تولید و کاربرد پلیمرهای سبز آشنا شوند.

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :پنج صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1822 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آشنایی با مولکول های آلی دو بخشی

 طرح درس

1822 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آشنایی با مولکول های آلی دو بخشی

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آشنایی با مولکول های آلی دو بخشی

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس: آشنایی با مولکول های آلی دو بخشی

اهداف :

 

آشنایی فراگیران با مولکول های آلی دو بخشی

1- فراگیران با مولکول های آلی دو بخشی از جمله الکل ها و اسیدهای آلی آشنا شوند.

2 - با توجه به ساختار مولکول های آلی بخش قطبی و نا قطبی را مشخص کند.

3 - بتواند میزان حلالت ترکیبات آلی در آب را توجیه کند.

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif