راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۳۱۴۴ مطلب توسط «مدیر سایت» ثبت شده است

۰

1568 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس انحلال گازها در آب ( نمونه دوم )

 طرح درس

1568 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس انحلال گازها در آب ( نمونه دوم )

معرفی طرح درس :

    طرح درس روزانه شیمی 1  پایه دهم  درس  انحلال گازها در آب ( نمونه دوم )

 

 نام کتاب درسی:شیمی 1    پایه تحصیلی:  دهم          موضوع   درس: انحلال گازها در آب ( نمونه دوم )

اهداف :

 

هدف درسی:

1- عوامل موثر بر انحلال گازها در آب

۲- بررسی چگونگی انحلال پذیری گازها در آب

فراگیران در پایان درس باید بتوانند:

1- عوامل موثر بر انحلال گاز ها را نام ببرند.

٢ -قانون هنری را توضیح دهند.

٣- نمودارهای مربوطه را تفسیر کنند.

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :پنج صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1567 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس انحلال پذیری گازها در آب

 طرح درس

1567 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس انحلال پذیری گازها در آب

معرفی طرح درس :

    طرح درس روزانه شیمی 1  پایه دهم  درس انحلال پذیری گازها در آب

 نام کتاب درسی:شیمی 1    پایه تحصیلی:  دهم          موضوع   درس:انحلال پذیری گازها در آب

اهداف :

 

هدف درسی: بررسی عوامل موثر در انحلال پذیری گازها در آب

هدف دینی و اجتماعی:

علت علمی توصیه های دینی مانند مکروه بودن نوشین آب مانده و.... را متوجه شود.

به راز آفرینش آب به عنوان حلال گازها و اهمیت این ویژگی برای موجودات زنده پی ببرد.

درباره خطرات زیست محیطی ممکن، بر اثر آلودگی گرمایی آب آگاهی لازم را کسب کند.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :پنج  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1566 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس محلول ها ( نمونه دوم )

 طرح درس

1566 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس محلول ها ( نمونه دوم )

معرفی طرح درس :

    طرح درس روزانه شیمی 1  پایه دهم  درس محلول ها ( نمونه دوم )

 نام کتاب درسی:شیمی 1    پایه تحصیلی:  دهم          موضوع   درس:محلول ها ( نمونه دوم )

اهداف :

 

هدف درسی، محلول و مقدار حل شونده ها

هدف دینی و اجتماعی : رازآفرینش کاربرد محلول ها در طبیعت و زندگی روزمره

فراگیران در پایان درس باید بدانند:

 - محلول ها همگن یا ناهمگن هستند

 - ویژگی های محلول ها

 - حالت فیزیکی محلول ها

 - کاربرد بعضی محلول ها

 - تفاوت محلول رقیق و غلیظ

 - اجزا محلول

 - غلظت محلول

- ppm

 

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :هفت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1565 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آب و دیگر حلال ها کدام مواد با یکدیگر محلول می سازند تفکیک یونی در فرایند انحلال

 طرح درس

1565 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آب و دیگر حلال ها کدام مواد با یکدیگر محلول می سازند تفکیک یونی در فرایند انحلال

معرفی طرح درس :

    طرح درس روزانه شیمی 1  پایه دهم  درس آب و دیگر حلال ها کدام مواد با یکدیگر محلول می سازند تفکیک یونی در فرایند انحلال

 نام کتاب درسی:شیمی 1    پایه تحصیلی:  دهم          موضوع   درس:آب و دیگر حلال ها کدام مواد با یکدیگر محلول می سازند تفکیک یونی در فرایند انحلال

اهداف :

آشنایی با انواع محلول ها (آبی و غیرآبی) و انحلال های مولکولی و یونی

آشنا شدن دانش آموز با:

1- انواع حلال ها

2- چند نمونه حلال آلی

3- مفهوم گشتاور دوقطبی

4- انواع محلول ها (آبی و غیرآبی)

5- نقش جاذبه های بین ذره ای در انحلال

6- انواع انحلال (مولکولی و یونی)

7- جاذبه ی یون دوقطبی

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :هفت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1564 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آب و دیگر حلال ها

 طرح درس

1564 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آب و دیگر حلال ها

معرفی طرح درس :

    طرح درس روزانه شیمی 1  پایه دهم  درس آب و دیگر حلال ها، کدام مواد با یکدیگر محلول می سازند

 

 نام کتاب درسی:شیمی 1    پایه تحصیلی:  دهم          موضوع   درس:آب و دیگر حلال ها، کدام مواد با یکدیگر محلول می سازند

اهداف :

 

آشنایی با آب و دیگر حلال ها و علت انحلال مواد در یکدیگر

آشنا شدن دانش آموزان با:

- یکسان بودن حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی در محلولها

- مفهوم انحلال مولکول

- علت ترمودینامیکی انحلال پذیری مواد در یکدیگر

- پیشگویی انحلال پذیری مواد در یکدیگر

-  کاربرد انحلال پذیری مواد در زندگی

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :هفت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif