راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۳۱۴۴ مطلب توسط «مدیر سایت» ثبت شده است

۰

1563 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس محلول ها

 طرح درس

1563 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس محلول ها

معرفی طرح درس :

    طرح درس روزانه شیمی 1  پایه دهم  درس محلول ها

 

 نام کتاب درسی:شیمی 1    پایه تحصیلی:  دهم          موضوع   درس:محلول ها

اهداف :

هدف درسی: دسته بندی انواع حلالها- کدام مواد با یکدیگر می‌توانند محلول را بسازند.

هدف دینی و اجتماعی :انعکاس زیبایی های آفرینش، تقویت روحیه همکاری

فراگیران در پایان درس باید بتوانند

(١) به اهمیت و نقش محلول های آبی در زندگی روزمره، صنعت و جانداران آشنا شوند.

(٢) مهارت پیش بینی انحلال یا عدم انحلال دو ماده شیمیایی در یکدیگر را کسب و در خود تقویت کنند.

(٣) مهارت دسته بندی مواد را بر اساس گشتاور دو قطبی به دو دسته قطبی و ناقطبی در خود تقویت کنند.

(4) مهارت شناسایی و مقایسه نیروهای بین مولکولی را در خود تقویت کنند

(5) به غیر از آب با دیگر حلال ها و با ویژگی و کاربردهای آنها را آشنا شوند

(6) مخلوط همگن (محلول )و مخلوط ناهمگن را شناسایی نماید

(٧) مفهوم عبارت شبیه شبیه را در خود حل می کند باور داشته و آن را درک کنند.

(٨) مهارت اینکه فرایند انحلال چه هنگام منجر به تشکیل محلول می شود را در خود تقویت کنند.

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :پنج صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1562 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آیا گازها هم در آب حل می شوند

 طرح درس

1562 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آیا گازها هم در آب حل می شوند

معرفی طرح درس :

    طرح درس روزانه شیمی 1  پایه دهم  درس  آیا گازها هم در آب حل می شوند

 

 نام کتاب درسی:شیمی 1    پایه تحصیلی:  دهم          موضوع   درس: آیا گازها هم در آب حل می شوند

اهداف :

آب و دیگر حلال ها- کدام مواد با همدیگر محلول می سازند؟

آشنا شدن دانش آموزان با:

 ١-محلول آبی و غیر آبی

٢- انحلال مولکولی و یونی

٣- جاذبه حلال حل شونده بیشتر از میانگین جاذبه در حلال خالص و حل شونده خالص در فرایند انحلال

  ۴-تاثیر گشتاوردوقطبی در فرایند انحلال مواد دوقطبی

 ۵-انحلال شبیه در شبیه

 ۶-نقش پیوند هیدروژنی در انحلال برخی مواد در آب

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :شش صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1561 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس شیمی سبز راهی برای محافظت از هوا کره- خواص و رفتار گازها

 طرح درس

1561 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس شیمی سبز راهی برای محافظت از هوا کره- خواص و رفتار گازها

معرفی طرح درس :

    طرح درس روزانه شیمی 1  پایه دهم  درس  شیمی سبز راهی برای محافظت از هوا کره- خواص و رفتار گازها

 

 نام کتاب درسی:شیمی 1    پایه تحصیلی:  دهم          موضوع   درس: شیمی سبز راهی برای محافظت از هوا کره- خواص و رفتار گازها

اهداف :

 

هدف درسی: تدریس یک قسمت از شیمی دهم در بودجه بندی کلاس

هدف دینی و اجتماعی: در این درس بچه ها آموزش می بینند.1- اسراف نکنند از وسایل یکبار مصرف تا جایی که بتوانند استفاده کنند و دور نریزند. 2- به طبیعت احترام بگذارند.

هدف اجتماعی: مصرف کمتردر رابطه با موادی که تولید می کنند تا حقوق همه مردم احترام بگذارند چون  تولیدی وارد هوا کره می شود و برای همه مضر است از این رو در برنامه خود پیاده روی گذاشته و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1560 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس رﻓﺘﺎر آب و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (نمونه دوم )

 طرح درس

1560 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس رﻓﺘﺎر آب و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (نمونه دوم )

معرفی طرح درس :

    طرح درس روزانه شیمی 1  پایه دهم  درس  رﻓﺘﺎر آب و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (نمونه دوم )

 

 نام کتاب درسی:شیمی 1    پایه تحصیلی:  دهم          موضوع   درس: رﻓﺘﺎر آب و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (نمونه دوم )

اهداف :

 

هدف درسی: آشنایی دانش آموزان با ویژگیهای شگفت انگیز آب و علت ایجاد آن ها

هدف دینی و اجتماعی: آشنایی دانش آموزان با قدرت و خرد بی پایان پروردگار یکتا در خلق مایع حیات با ویژگی های شگفت انگیز که سبب تداوم زندگی در کره خاکی را برای هر موجودی فراهم می کند. 

 

فراگیران در پایان درس باید بتوانند:

مولکول های قطبی و نا قطبی را تشخیص دهند.

به علت جهت گیری مولکولها در میدان الکتریکی پی ببرند.

نیروهای بین مولکولی را بشناسند.

علت ایجاد  نوع پیوند بین مولکولها را بدانند و آنها را از نظر قدرت پیوند مرتب کنند.

مولکولها را از نظر افزایش نقطه جوش و سرعت تبدیل شدن به مایه مرتب کنند.

علت صفر بودن ممان دوقطبی را در بعضی از مولکول ها بدانند.

پیوند هیدروژنی بین مولکولهای آب در حالت های مختلف را توجیه کنند.

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :شش صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1559 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس رﻓﺘﺎر آب و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

 طرح درس

1559 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس رﻓﺘﺎر آب و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

معرفی طرح درس :

    طرح درس روزانه شیمی 1  پایه دهم  درس  رﻓﺘﺎر آب و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ- ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ آب ،ﻓﺮ اﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎرﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی فیزیکی گوناگون آب

 

 نام کتاب درسی:شیمی 1    پایه تحصیلی:  دهم          موضوع   درس: رﻓﺘﺎر آب و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ- ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ آب ،ﻓﺮ اﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎرﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی فیزیکی گوناگون آب

اهداف :

 

 

فراگیران در پایان درس باید بتوانند:

1) مولکول قطبی از ناقطبی را تشخیص دهند

2) بر اساس قطبیت مولکول نیروهای بین مولکولی را بیان کند.

3) قدرت نیروهای بین مولکولی را از هم تمیز دهند.

4) بر اساس نیروهای بین مولکولی نقطه جوش و ذوب مولکولها را با هم مقایسه کنند.

5) با استفاده از قطبیت جهت گیری مولکول را در میدان تعیین کنند.

6) تاثیر افزایش جرم بر نقطه جوش را در مولکولهای هم قطبیت درک کنند.

7) دلیل افزایش حجم آب هنگام انجماد را بیان کنند.

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :نه  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif