راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۱۷۸۸ مطلب با موضوع «طرح درس» ثبت شده است

۰

719 - طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره نصر

 طرح درس

719 - طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره نصر

معرفی طرح درس :

 طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره توحید

نام درس :قرآن و مفاهیم دینی               مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس : سوره نصر

اهداف :

 

اهداف جزئی:

1-      با سوره نصر آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

        پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

1-      برای شنیدن سوره ی نصر علاقه نشان دهد. (نگرشی)

2-      با معنی برخی از عبارات ساده ی سوره نصر (به زبان کودکانه همراه با شعر درس) آشنا شود. (دانستنی)

3-      با گوش کردن به قرائت آیات و نگاه کردن به عبارات، سوره ی نصر را به صورت ساده یا آهنگین بخواند. (مهارتی)

4-      کلمات و عبارات دارای تشدید را روخوانی کنند. (مهارتی)

5-      به صورت دسته جمعی همراه با دوستانش سوره نصر را بخواند. (مهارتی)

1-      نسبت به خواندن سوره ی نصر در خانه علاقه نشان دهد. (نگرشی)

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :سه صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت دو  هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دوهزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

718 - طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره قدر

 طرح درس

718 - طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره قدر

معرفی طرح درس :

 طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره قدر

نام درس :قرآن و مفاهیم دینی               مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس : سوره قدر

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با سوره قدر آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با سوره قدر آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

        پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

1-      برای شنیدن سوره ی قدر علاقه نشان دهد. (نگرشی)

2-      با معنی برخی از عبارات ساده ی سوره قدر (به زبان کودکانه همراه با شعر درس) آشنا شود. (دانستنی)

3-      با گوش کردن به قرائت آیات و نگاه کردن به عبارات، سوره ی قدر را به صورت ساده یا آهنگین بخواند. (مهارتی)

4-      به صورت دسته جمعی همراه با دوستانش سوره قدر را بخواند. (مهارتی)

5-      نسبت به خواندن سوره ی قدر در خانه علاقه نشان دهد. (نگرشی)

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :سه صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت دو  هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دوهزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

717 - طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره ناس

 طرح درس

717 - طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره ناس

معرفی طرح درس :

 طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره ناس

نام درس :قرآن و مفاهیم دینی               مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس : سوره ناس

اهداف :

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با سوره ناس آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

        پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

2-      برای شنیدن سوره ی ناس علاقه نشان دهد. (نگرشی)

3-      با معنی برخی از عبارات ساده ی سوره ناس (به زبان کودکانه همراه با شعر درس) آشنا شود. (دانستنی)

4-      با گوش کردن به قرائت آیات و نگاه کردن به عبارات، سوره ی ناس را به ساده یا آهنگین بخواند. (مهارتی)

5-      به صورت دسته جمعی همراه با دوستانش سوره ناس را بخواند. (مهارتی)

6-       نسبت به خواندن سوره ی ناس در خانه علاقه نشان دهد. (نگرشی)

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :سه صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت دو  هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دوهزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

716 - طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره کوثر

 طرح درس

716 - طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره کوثر

معرفی طرح درس :

 طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره کوثر

نام درس :قرآن و مفاهیم دینی               مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس : سوره کوثر

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با سوره کوثر آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با سوره کوثر آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

        پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

2-      برای شنیدن سوره ی کوثر علاقه نشان دهد. (نگرشی)

3-      با معنی برخی از عبارات ساده ی سوره کوثر (به زبان کودکانه همراه با شعر درس) آشنا شود. (دانستنی)

4-      با گوش کردن به قرائت آیات و نگاه کردن به عبارات، سوره ی کوثر را به ساده یا آهنگین بخواند. (مهارتی)

5-      به صورت دسته جمعی همراه با دوستانش سوره کوثر را بخواند. (مهارتی)

6-       نسبت به خواندن سوره ی کوثر در خانه علاقه نشان دهد. (نگرشی)

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :دو صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت دو  هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دوهزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

715 - طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره توحید

 طرح درس

715 - طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره توحید

معرفی طرح درس :

 طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی سوره توحید

نام درس :قرآن و مفاهیم دینی               مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس : سوره توحید

اهداف :

 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-       با «سوره توحید» آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

        پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

2-       برای شنیدن سوره ی حمد علاقه نشان دهد. (نگرشی)

3-       با معنی برخی از عبارات ساده ی سوره توحید (به زبان کودکانه همراه با شعر درس) آشنا شود. (دانستنی)

4-       با گوش کردن به قرائت آیات و نگاه کردن به عبارات، سوره ی توحید را به ساده یا آهنگین بخواند. (مهارتی)

5-       سوره توحید را روخوانی کند. (مهارتی)

6-       به صورت دسته جمعی همراه با دوستانش سوره توحید را بخواند. (مهارتی)

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :سه صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت دو  هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت  دوهزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif