راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۱۶۸۸ مطلب با موضوع «طرح درس» ثبت شده است

۰

1730 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش خون

 طرح درس

1730 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش خون

معرفی طرح درس :

  طرح درس ملی روزانه ریست شناسی 1 پایه دهم درس دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش خون

 

 نام کتاب درسی: زیست شناسی 1    پایه تحصیلی:دهم     موضوع درس: دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش خون

 اهداف :

فراگیران با دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش خون آشنا می شوند.

1- فراگیران بخش های مختلف تشکیل دهنده دستگاه لنفی را بدانند.

2- فراگیران با نقش هریک از قسمت های دستگاه لنفی آشنا می شوند.

3- -فراگیران با نحوه ی تنظیم دستگاه گردش خون به کمک اعصاب و مواد شیمیایی آشنا می شوند.

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : هفت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1729 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس سامانه بافتی

 طرح درس

1729 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس سامانه بافتی

معرفی طرح درس :

  طرح درس ملی روزانه ریست شناسی 1 پایه دهم درس سامانه بافتی

 

 نام کتاب درسی: زیست شناسی 1    پایه تحصیلی:دهم     موضوع درس: سامانه بافتی

 اهداف :

آشنا شدن فراگیران با سامانه ی بافتی و انواع و عملکرد آن در گیاه

1- فراگیران مفهوم و ساختار یاخته ی گیاهی را بدانند.

2- فراگیران با انواع سامانه های بافتی در گیاهان و عملکرد آنها درک کنند.

3- فراگیران با انواع یاخته های موجود در سامانه بافت های پوششی و زمینه ای و آوندی آشنا شوند.

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : هفت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1728 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس گوارش غذا

 طرح درس

1728 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس گوارش غذا

معرفی طرح درس :

  طرح درس ملی روزانه ریست شناسی 1 پایه دهم درس گوارش غذا

 

 نام کتاب درسی: زیست شناسی 1    پایه تحصیلی:دهم     موضوع درس:گوارش غذا

 اهداف :

آشنایی فراگیران با گوارش غذا و عوامل موثر بر گوارش غذا

1. فراگیران مفهوم و انواع گوارش غذا را بدانند

2. فراگیران با نحوه گوارش در دهان و عوامل موثر بر آن آشنا شوند.

3. فراگیران مفهوم بلع را بدانند.

4. فراگیران باگوارش غذا در معده و عوامل موثر بر آن آشنا شوند.

5. فراگیران با گوارش غذا در روده باریک و عوامل موثر بر آن آشنا شود.

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : هشت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1727 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس قلب

 طرح درس

1727 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس قلب

معرفی طرح درس :

  طرح درس ملی روزانه ریست شناسی 1 پایه دهم درس قلب

 

 نام کتاب درسی: زیست شناسی 1    پایه تحصیلی:دهم     موضوع درس: قلب

 اهداف :

آشنایی فراگیران با ساختار قلب و ویژگی های خاص بافت آن

فراگیران حفره های قلب، سرخرگ ها و سیاهرگ های متصل به آن را  بشناسند.

 فراگیران با گردش عمومی و ششی خون آشنا می شوند.

 فراگیران با رگ های اکلیلی و نقش آنها آشنا شود.

فراگیران با دریچه های قلب آشنا شوند.

 فراگیران با صداهای قلب آشنا شوند.

 فراگیران ساختار بافتی قلب و دریچه های آن را بدانند.

 فراگیران ویژگی‌های خاصی بافت ماهیچه قلب و را بدانند و بافت های ماهیچه ای دیگر کند مقایسه کنند.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : هفت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1726 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان

 طرح درس

1726 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان

معرفی طرح درس :

  طرح درس ملی روزانه ریست شناسی 1 پایه دهم درس ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان

 

 نام کتاب درسی: زیست شناسی 1    پایه تحصیلی:دهم     موضوع درس: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان

 اهداف :

آشنایی فراگیران با ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

1- فراگیران مفهوم تنفس را بدانند.

2- فراگیران با بخش های عملکردی دستگاه تنفس آشنا شوند.

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : هشت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif