راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۱۸ مطلب با موضوع «پروژه آمار» ثبت شده است

۰

19 : پروژه امار : آیا بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟

 پروژه آمار

19 : پروژه امار : آیا بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟
19 : پروژه امار : آیا بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟

 دانلود پروژه آماری دبیرستان  :

 

معرفی :

پروژه آماری پروژه  آماری آیا بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟  - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات نوزده صفحه

- قیمت دو هزار تومان - فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست                                                                       

مقدمه

جمع آوری داده ها

تجزیه وتحلیل داده ها

ارزیابی مشکلات

نتیجه گیری

برای اطمینان شما فایل پی دی اف کامل این پروژه آماری فقط برای مشاهده در زیر قرار داده شده است . ابتدا مشاهده نمائید و درصورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این پروژه آماری را با قیمت فقط دو هزار تومان از لینک خرید و بصورت آنلاین دریافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را از لینک زیر مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت مشاهده و رضایت فایل ورد این پروژه  آماری را باقیمت فقط  دو هزار تومان از لینک خرید زیر دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

 

توجه (سایر پرو ژه های آماری ) :

همچنین می توانید با کلیک بر روی عکس زیر سایر پرو ژه های آماری آماده و مناسب را ببینید و براحتی خرید نمائید . بر روی عکس زیر کلیک نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/view/2485383/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg

۰

20 - پروژه آمار میزان اجاره پرداختی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال

 پروژه آمار

20 - پروژه آمار میزان اجاره پرداختی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال
20 - پروژه آمار میزان اجاره پرداختی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال

 نمونه پروژه آماری درباره اجاره پرداختی به وسیله هر شهروند :

 

معرفی :

پروژه آماری پروژه  آماری میزان اجاره پرداختی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال  - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات پانزده صفحه

- قیمت دو هزار تومان - فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست

جامعه

نمونه

نمودار دایره ای

نمودار مستطیلی

نمودار چند بر فراوانی

نمودار جعبه ای

میانه

میانگین

شاخص های پراکندگی، واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییرات

واریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

برای اطمینان شما فایل پی دی اف کامل این پروژه آماری فقط برای مشاهده در زیر قرار داده شده است . ابتدا مشاهده نمائید و درصورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این پروژه آماری را با قیمت فقط دو هزار تومان از لینک خرید و بصورت آنلاین دریافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را از لینک زیر مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت مشاهده و رضایت فایل ورد این پروژه  آماری را باقیمت فقط  دو هزار تومان از لینک خرید زیر دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

 

توجه (سایر پرو ژه های آماری ) :

همچنین می توانید با کلیک بر روی عکس زیر سایر پرو ژه های آماری آماده و مناسب را ببینید و براحتی خرید نمائید . بر روی عکس زیر کلیک نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/view/2485383/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg

۰

21 - پروژه امار ی موضوع : قد دانش مدرسه متوسطه

 پروژه آمار

21 - پروژه امار ی موضوع : قد دانش مدرسه متوسطه
21 - پروژه امار ی موضوع : قد دانش مدرسه متوسطه

معرفی :

پروژه آماری پروژه  آماری قد دانش متوسطه  - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات ده صفحه

- قیمت دو هزار تومان - فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست 

کلاس اول

کلیدی داده ها

واریانس

نمودار ساقه و برگ کلاس اول

کلاس دوم

نمودار ساقه و برگ کلاس دوم

نمودار ساقه و برگ کلاس سوم

برای اطمینان شما فایل پی دی اف کامل این پروژه آماری فقط برای مشاهده در زیر قرار داده شده است . ابتدا مشاهده نمائید و درصورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این پروژه آماری را با قیمت فقط دو هزار تومان از لینک خرید و بصورت آنلاین دریافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را از لینک زیر مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت مشاهده و رضایت فایل ورد این پروژه  آماری را باقیمت فقط  دو هزار تومان از لینک خرید زیر دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

22 - پروژه امار بررسی تعداد مراجعه کنندگان به یک پزشک در هر روز در طول یک ماه

 پروژه آمار

22 - پروژه امار بررسی تعداد مراجعه کنندگان به یک پزشک در هر روز در طول یک ماه
22 - پروژه امار بررسی تعداد مراجعه کنندگان به یک پزشک در هر روز در طول یک ماه

 دانلود نمونه پروژه آماری مراجعه به پزشک :

 

معرفی :

پروژه آماری پروژه  آماری بررسی تعداد مراجعه کنندگان به یک پزشک در هر روز در طول یک ماه  - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات نه صفحه

- قیمت دو هزار تومان - فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست                                    

مقدمه

جامعه

کلید نمودار

برای اطمینان شما فایل پی دی اف کامل این پروژه آماری فقط برای مشاهده در زیر قرار داده شده است . ابتدا مشاهده نمائید و درصورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این پروژه آماری را با قیمت فقط دو هزار تومان از لینک خرید و بصورت آنلاین دریافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را از لینک زیر مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت مشاهده و رضایت فایل ورد این پروژه  آماری را باقیمت فقط  دو هزار تومان از لینک خرید زیر دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

 

توجه (سایر پرو ژه های آماری ) :

همچنین می توانید با کلیک بر روی عکس زیر سایر پرو ژه های آماری آماده و مناسب را ببینید و براحتی خرید نمائید . بر روی عکس زیر کلیک نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/view/2485383/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg

۰

23 - سه پروژه امار ی : بررسی میزان مصرف غذاهای دریایی - گروه خونی دانش آموزان - میزان تحصیلات کارمندان

 پروژه آمار

23 - سه پروژه امار ی : بررسی میزان مصرف غذاهای دریایی - گروه خونی دانش آموزان - میزان تحصیلات کارمندان
23 - سه پروژه امار ی  : بررسی میزان مصرف غذاهای دریایی - گروه خونی دانش آموزان - میزان تحصیلات کارمندان

  نمونه پروژه آماری کامل :

 

معرفی :

 سه نمونه پروژه آماری  1 -  آماری بررسی میزان مصرف غذاهای دریایی را در 20 خانوار  -  دو -  بررسی گروه خونی چند دانش اموز -سه-  بررسی میزان تحصیلات 20 کارمند همه این سه پروژه در یک فایل ورد -  - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست صفحه

- قیمت دو هزار تومان - فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست

مثال برای متغیر کمی گسسته

رسم نمودار میله ای برحسب فراوانی مطلق

رسم نمودار دایره ای: (برحسب فراوانی مطلق)

رسم نمودار دایره ای: (برحسب فراوانی نسبی)

رسم نمودار دایره ای (برحسب درصد فراوانی نسبی)

متغیر کیفی اسمی

رسم نمودار میله ای (برحسب فراوانی مطلق):

رسم نمودار میله ای برحسب فراوانی نسبی

رسم نمودار دایره ای (برحسب فراوانی مطلق):

متغیر کیفی ترتیبی

رسم نمودار میله ای برحسب فراوانی مطلق:

رسم نمودار دایره ای برحسب فراوانی نسبی

برای اطمینان شما فایل پی دی اف کامل این پروژه آماری فقط برای مشاهده در زیر قرار داده شده است . ابتدا مشاهده نمائید و درصورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این پروژه آماری را با قیمت فقط دو هزار تومان از لینک خرید و بصورت آنلاین دریافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را از لینک زیر مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت مشاهده و رضایت فایل ورد این پروژه  آماری را باقیمت فقط  دو هزار تومان از لینک خرید زیر دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

 

توجه (سایر پرو ژه های آماری ) :

همچنین می توانید با کلیک بر روی عکس زیر سایر پرو ژه های آماری آماده و مناسب را ببینید و براحتی خرید نمائید . بر روی عکس زیر کلیک نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/view/2485383/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg