راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۷۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی شیمی 3» ثبت شده است

۰

1544 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس کاربرد سلول الکترولیتی

 طرح درس

1544 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس کاربرد سلول الکترولیتی

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس کاربرد سلول الکترولیتی  

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: کاربرد سلول الکترولیتی  

اهداف :

 

 

دو کاربرد سلول الکترولیتی: 1ـ آبکاری فلزات 2ـ برقکافت نمک الومینیم به منظور تهیه فلز آلومینیم (فرآیند هال)

آشنا شدن دانش آموزان با :

ـ آبکاری وسایل فلرزی

ـ علت پوشش سطح وسایل فلزی با فلزات دیگر

ـ فلزات مناسب جهت پوشش وسایل فلزی

ـ خواص فلزات به کار رفته در آبکاری به عنوان پوشش

ـ ویژگی های فلز آلومینیوم و خواص اکسید آن

ـ برقکافت نمک آلومینیم به منظور تهیه فلز آلومینیم (فرایند هال)

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :هفت  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1543 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس برقکافت آب، راهی برای تولید گاز هیدروژن

 طرح درس

1543 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس برقکافت آب، راهی برای تولید گاز هیدروژن

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس برقکافت آب، راهی برای تولید گاز هیدروژن

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: برقکافت آب، راهی برای تولید گاز هیدروژن

اهداف :

 

 

اهداف و پیامدها

برقکافت، برقکافت آب و برقکافت نمک طعام مذاب

دانش آموز با:

ـ با سلول الکترولیتی به عنوان نوع دیگری از سلول های اکلتروشیمیایی آشنا شود.

ـ اساس کار سلول‌های الکترولیتی را بداند.

ـ اجزای تشکیل دهنده سلول های الکترولیتی را نام ببرد.

ـ با برقکافت به عنوان راهی برای تولید مواد آشنا شود.

ـ تهیه گاز هیدروژن مورد نیاز سلول های سوختی را با استفاده از روش برقکافت بداند.

ـ تهیه فلز سدیم و منیزیم را با استفاده از روش برقکافت بداند.

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :نه  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1542 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس خوردگی فداکاری فلزها برای حفاظت آهن

 طرح درس

1542 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس خوردگی فداکاری فلزها برای حفاظت آهن

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس خوردگی فداکاری فلزها برای حفاظت آهن

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: خوردگی فداکاری فلزها برای حفاظت آهن

اهداف :

 

 

آشنایی با فرایند خوردگی به عنوان یک واکنش اکسایش ـ کاهش ناخواسته و فداکاری فلزها برای حفاظت آهن

پس از پایان این جلسه آموزشی دانش آموز به اهداف زیر دست پیدا خواهد کرد:

واکنش کاهش و اکسایش فرایند خوردگی آهن را بشناسد.

واکنش کلی اکسایش و کاهش را بنویسد و تعداد الکترون های مبادله شده در وکانش را محاسبه نماید.

عوامل موثر بر فرایند خوردگی را بشناسد.

از لحاظ فرایند خوردگی فلز آهن را با دیگر فلزات مقایسه کند.

راههای موثر جهت پیشگیری از فرایند خوردگی آهن را بشناسد.

راههای حفاظت کاتدی را بشناسد.

کاربرد و ارزش آهن گالوانیزه را درک کند.

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :ده  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1541 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس سلول الکترولیتی

 طرح درس

1541 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس سلول الکترولیتی

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس سلول الکترولیتی 

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس:سلول الکترولیتی 

اهداف :

 

 

سلول الکترولیتی ـ بکارگیری انرژی الکتریکی برای پیشبرد واکنش‌های غیر خودبخودی

 آشنایی دانش‌آموزان با:

1ـ آشنایی با نوع دیگر سلول الکتروشیمیایی

2ـ اساس کار سلول الکترولیتی

3ـ روش تهیه گاز هیدروژن به عنوان ماده اولیه سلول‌های سوختی اکسیژن ـ هیدروژن

4ـ مقایسه سلول الکتروشیمایی گالوانی و الکترولیتی

5ـ تهیه برخی از فلزات فعال و کاهنده قوی در صنعت

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :هشت  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1540 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آبکاری

 طرح درس

1540 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آبکاری

معرفی طرح درس :

طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آبکاری

 نام کتاب درسی: شیمی   پایه تحصیلی: دوازدهم   موضوع  درس: آبکاری

اهداف :

 

 

آبکاری .... فرایند هال ... اهمیت بازیافت فلز آلومینیوم

اهداف دینی و اجتماعی:

ـ شگفتی‌های خلقت و عظمت خالق را درک کنند.

ـ پرورش افرادی توانمند در زندگی فردی و اجتماعی که پایبند به اصول اخلاقی و دینی هستند.

اهداف جزیی:

آشنا شدن دانش‌آموزان با:

ـ فرایند آبکاری فلزاتی مثل آهن و مس

ـ آبکاری در چه نوع سلولی انجام می‌شود.

ـ جنس کاتد و آند در سلول الکترولیتی

ـ رشته های تحصیلی و رشته های تخصصی در رابطه با فرایند آبکاری

ـ رابطه علم شیمی با فرایند آبکاری

ـ نقش کلیدی آلومینیوم در صنایع

ـ فرایند هال و ویژ گی های آن

ـ جنس کاتد و آند و الکترولیت در فرایند هال

ـ اهمیت بازیافت آلومینیوم

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :هشت  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif