راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۱۰۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح درس روزانه شیمی یازدهم» ثبت شده است

۰

1837 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی همان محتوای انرژی است (نمونه سوم )

 طرح درس

1837 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی همان محتوای انرژی است (نمونه سوم )

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس  آنتالپی همان محتوای انرژی است (نمونه سوم )

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس:  آنتالپی همان محتوای انرژی است (نمونه سوم )

اهداف :

 

فراگیران در انتهای درس باید:

- مفهوم آنتالپی وارتباط آن با محتوای انرژی درک کنند.

- با شیوه مبادله انرژی در نمودار آنتالپی واکنش آشنا شوند.

- ارتباط تغییر حالت های فیزیکی مواد با تغییر انرژی در آنها را بدانند.

- آزمایش تبدیل حالت های مختلف آب به یکدیگر را ببینند.

- شرایط لازم برای ایجاد آنتالپی را بدانند.

- نماد آنتالپی ونماد تغیر آنتالپی را بشناسند.

- بدانند که مقدار عددی H و علامت آن چه چیزی را نشان می دهد.

- فرمول محاسبه (واکنش) H را یاد بگیرند وکاربرد آن در مسائل را بدانند.

- آنتالپی پیوند ومیانگین آن را بشناسند.

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :هشت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1836 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آهنگ واکنش- عوامل موثر بر سرعت واکنش (نمونه سوم )

 طرح درس

1836 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آهنگ واکنش- عوامل موثر بر سرعت واکنش (نمونه سوم )

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آهنگ واکنش- عوامل موثر بر سرعت واکنش (نمونه سوم )

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس:  آهنگ واکنش- عوامل موثر بر سرعت واکنش (نمونه سوم )

اهداف :

 

آشنایی با سرعت واکنش و عوامل موثر بر سرعت واکنش

آشنا شدن دانش آموزان با:

- مفهوم آهنگ واکنش

- اثر دما بر سرعت انجام واکنش

- اثر غلظت اثر دما بر سرعت انجام واکنش

- اثر سطح تماس بر سرعت انجام واکنش

- اثرکاتالیزگر بر سرعت انجام واکنش

- تاثیر ماهیت واکنش دهنده بر سرعت انجام واکنش

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :پنج  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1835 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﻣﻮﺷﯿﻤﯽ

 طرح درس

1835 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﻣﻮﺷﯿﻤﯽ

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس  ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﻣﻮﺷﯿﻤﯽ

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس:  ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﻣﻮﺷﯿﻤﯽ

اهداف :

 

1- ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﻣﻮﺷﯿﻤﯽ ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎﺷﯿﻤﯽ

2- ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ، ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺮز

3- واﮐﻨﺸﻬﺎی ﮔﺮﻣﺎده و ﮔﺮﻣﺎﮔﯿر

4- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ واﮐﻨﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ و اﮐﺴﺎﯾﺶ

5- ﺗﻔﺎوت اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و اﻧﺮژی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

6- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎی واﮐﻨﺶ

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :هفت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1834 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پلیمری شدن (نمونه چهارم )

 طرح درس

1834 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پلیمری شدن (نمونه چهارم )

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس  پلیمری شدن (نمونه چهارم )

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس: پلیمری شدن (نمونه چهارم )

اهداف :

 

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم

سطح هدف      اهداف و پیامدها

هدف کلی        آشنایی دانش آموزان با پلیمرها و نحوه ی تشکیل آنها

اهداف مرحله‌ای          مفهوم پلیمر ، مفهوم مونومر ، نحوه ی ایجاد پلیمر ها ، انواع پلیمر ها ، کاربرد پلیمرها ، پلیمرهای سبک و سنگین

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1833 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین دلتا اچ واکنش های شیمیایی

 طرح درس

1833 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین دلتا اچ واکنش های شیمیایی

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس   تعیین دلتا اچ  واکنش های شیمیایی

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس:   تعیین دلتا اچ  واکنش های شیمیایی

اهداف :

 

تعیین دلتا اچ   واکنش های شیمیایی و روش های تعیین آن

 

1- بیان روش مستقیم وغیره مستقیم تعیین دلتا اچ

2- تعیین   به روش غیره مستقیم

3- تهیه غذای سالم

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif